Skip directly to content

Vytvárame možnosti pre zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

Sme skupina mladých ľudí, ktorí už viac rokov venujú dobrovoľníckej práci s deťmi. Pracovníci sme v Miestnom združení YMCA Nesvady, ktorí pokračujú v našej partnerskej organizácii, no teraz sme sa rozhodli založiť občianske združenie pre činnosť v Nových Zámkoch. Skúsenosti získané pri príprave rôznych voľnočasových aktivít pre deti a mládež (tábory, lyžovačky, stanovačky, kluby, atď.) Chceme nasledovať ďalej.

Poslaním občianskeho združenia Novozámocké svetielko slúži harmonickému rozvoju detí a mládeže, a to na základe princípov kresťanskej etiky. Chceme vytvoriť možnosti pre zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže z Nových Zámkov a okolia. Za účelom naplnenia nášho poslania organizujeme predovšetkým:

  • stretnutia detského klubu Novozámocké svetielko,
  • výlety, pobytové a denné tábory,
  • športové aktivity,
  • charitatívna a sociálna činnosť orientovaná najmä na rodinu s deťmi.