Skip directly to content

2 % pre Novozámocké svetielko

Dátum a čas: 
30/04/2024 - 23:45

Aj tento rok je možné darovať našej organizácii 2 %. 

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie do 31.3. - cez príslušné oddiely daňového priznania právnickej, resp. fyzickej osoby.

Zamestnanci do 30.4. - link na potrebné tlačivá https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

 

Ďakujeme!