Skip directly to content

Anglický tábor

Dátum a čas: 
08/07/2024 - 08:30

Kresťanský denný tábor s lektormi z USA.

Termín: 8.-12.7.2024

Prihlášku nájdete tu http://www.nzsvetielko.sk/content/o-n%C3%A1s